• English
 • LiveChat
 • Instagram
 • Facebook

Nowości w bibliotece

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki

  luty 2020

  styczeń 2020

  grudzień 2019

  listopad 2019

  październik 2019

  wrzesień 2019

  sierpień 2019

  czerwiec 2019

  maj 2019

  kwiecień 2019

  marzec 2019

  luty 2019

Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury

  luty 2020

  styczeń 2020

  grudzień 2019

  listopad 2019

  październik 2019

  wrzesień 2019

  sierpień 2019

  czerwiec 2019

  maj 2019

  kwiecień 2019

  marzec 2019

  luty 2019

Biblioteka Wydziału Mechanicznego

  luty 2020

  styczeń 2020

  grudzień 2019

  listopad 2019

  październik 2019

  wrzesień 2019

  sierpień 2019

  czerwiec 2019

  maj 2019

  kwiecień 2019

  marzec 2019

  luty 2019

Biblioteka Wydziału Inżynierii Środowiska

  luty 2020

  styczeń 2020

  listopad 2019

  październik 2019

  wrzesień 2019

  sierpień 2019

  czerwiec 2019

  maj 2019

  kwiecień 2019

  marzec 2019

  luty 2019

  styczeń 2019

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw TechnikiPDF

1. Statystyka przestrzenna : metody analiz struktur przestrzennych / red. nauk. Jadwiga Suchecka ; aut. Renata Jaworska [et al.].

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 190914


2. Analiza trwania w badaniach ekonomicznych : modele nieparametryczne i semiparametryczne / Beata Bieszk-Stolorz, Iwona Markowicz.

Warszawa : CeDeWu, 2019.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 657/190745


3. Przedsiębiorcy i ich działalność / redaktorzy Andrzej Powałowski, Hanna Wolska ; autorzy Rafał Blicharz, Tomasz Długosz, Maciej Etel, Wojciech Gonet, Filip Grzegorczyk, Anna Hołda-Wydrzyńska, Magdalena Jaś-Nowopolska, Jan Kozaczek, Andrzej Krasuski, Henryk Nowicki, Paweł Nowicki, Maciej Nyka, Agnieszka Piwowarczyk, Andrzej Powałowski, Ewa Przeszło, Maciej Sarnowski, Marcin Targosz, Bartłomiej Wiklański, Hanna Wolska.

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 34/190755


4. Ryzyko (zagrożenia i szanse) zatrudniania milenialsów : zarządzanie kapitałem ludzkim "po nowemu" / Anna Lipka.

Warszawa : CeDeWu, 2019.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 005.95/.96/190757


5. Zarządzanie reputacją firm rodzinnych / Zdzisława Dacko-Pikiewicz.

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, © 2019.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 005.95/.96/190758


6. Zarządzanie ryzykiem łańcuchów dostaw / Ewa Kulińska, Małgorzata Dendera-Gruszka.

Warszawa : Difin, 2019.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 005/190759


7. Przedsiębiorczość a nowe technologie / redakcja naukowa Kazimierz Zieliński.

Warszawa : Difin, 2019.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 190756


8. Grupy kapitałowe : tworzenie i funkcjonowanie / Michał Trocki.

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, [2012].

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 658/190772


9. Infrastruktura rynku finansowego : kierunki zmian i ich skuteczność w ujęciu międzysektorowym / Mirosława Capiga, Grażyna Szustak, Witold Gradoń, Łukasz Szewczyk.

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 336/190754


10. Lean UX dla zespołów Agile : projektowanie doskonałych wrażeń użytkownika / Jeff Gothelf, Josh Seiden ; tłumaczenie Krzysztof Bąbol.

Gliwice : Helion, copyright 2020.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 658/190777


11. Międzyorganizacyjna rachunkowość zarządcza : zastosowania metod rachunkowości w zarządzaniu sieciami biznesowymi / redakcja naukowa Monika Łada.

[Siedliska] : Wydawnictwo Nieoczywiste, copyright © 2019.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 657/190778


12. Patologie i dysfunkcje w organizacji / Karol Kowalewski, Joanna M. Moczydłowska.

Warszawa : Difin, 2020.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 190782


13. Rachunkowość finansowa : wprowadzenie : teoria, przykłady, zadania / Marzena Strojek-Filus, Ewa Wanda Maruszewska.

Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2018.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 657/190783


14. Rachunkowość grup kapitałowych według polskiego prawa bilansowego i międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej / Marzena Remlein.

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2013.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 657/190785


15. Rachunkowość zarządcza : od teorii do praktyki / Grzegorz Lew, Ewa Wanda Maruszewska, Piotr Szczypa.

Warszawa : CeDeWu, 2019.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 657/190788


16. Venture capital / Paweł Lubecki.

Warszawa : CeDeWu, 2020.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 336/190790


17. Analityka i wskaźniki efektywności procesów HR / Piotr Pszczółkowski, Ryszard Michalczyk.

Warszawa : Wolters Kluwer, © Copyright 2020.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 005.95/.96/190744


18. Blitzscaling : ścieżka błyskawicznej ekspansji firm / Reid Hoffman, Chris Yeh ; Bill Gates (przedmowa) ; przekład Zbigniew Waśko.

Gliwice : Helion, © 2020.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 005/190769


19. Calculus : rachunek różniczkowy i całkowy funkcji jednej zmiennej / James Stewart ; przekład Małgorzata Dąbkowska-Kowalik i Witold Sikorski.

Warszawa : PWN, 2020.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 517/190747


20. Wybrane aspekty bezpieczeństwa w technice i gospodarowaniu energią / redakcja Dorota Wójcicka-Migasiuk.

Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2019.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 190833


21. Internacjonalizacja i marketing uniwersytetów / pod redakcją Łukasza Sułkowskiego i Roberta Seligi.

Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, © copyri

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 190859


22. Misselling usług finansowych : problemy i uwarunkowania prawno-ekonomiczne / Krystyna Nizioł.

Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 190862


23. Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje / Joanna Sieńczyło-Chlabicz (red.) ; autorzy: Krzysztof Felchner, Katarzyna Jasińska, Dariusz Kasprzycki, Adrian Niewęgłowski, Justyna Ożegalska-Trybalska, Magdalena Rutkowska-Sowa, Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Marcin Spyra, Sybilla Stanisławska-Kloc.

Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 190860


24. Nauka, technologia i edukacja / Wang Bolu, Wang Lei, Liu Songtao, Li Ming, Song Jie, Ai Zhiquiang, Liu Juantao i Tu Mingjun ; tłumaczenie z języka angielskiego Filip Szymborski.

Toruń : Time Marszałek Group, 2019.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 190864


25. Rozwój zrównoważony wielkich miast w Polsce / Jacek Rudewicz ; Uniwersytet Szczeciński.

Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 190865


26. Rachunek kosztów i rachunkowość zarzadcza : kompendium wiedzy / Roman Kotapski (red.), Robert Kowalak, Grzegorz Lew.

Wrocław : Wydawnictwo Marina, 2020.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 190869


27. Efektywność funkcjonowania regionów i przedsiębiorstw : kontekst finansowy, legislacyjny, menedżerski i wizerunkowy / redakcja Artur Paździor.

Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2019.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 190854


28. Przedsiębiorczość i biznes / Wiesława Caputa, Wiesław Janik, Artur Paździor.

Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2019.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 190851


29. 1000 pytań : ekonomia, finanse, zarządzanie / Grzegorz Wałęga.

Warszawa : Difin, 2019.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 190873


30. Etyka menedżera : społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa / Mirosława Rybak.

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2004.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 190881


31. Rachunkowość w zarządzaniu projektami finansownymi ze środków unijnych / Krzysztof Dziadek.

Warszawa : Wolters Kluwer, 2020.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 190899


32. Doskonalenie organizacji i procesów innowacyjnych / Teresa Kraśnicka, Bartłomiej Gładysz, Aneta Kucińska-Landwójtowicz.

Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2020.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 190876


33. Biznes-planirovanie : učebnoe posobie / Natalìâ Borisìvna Savìna, Alìna Mikolaïvna Kostûkevič, Saule Smailova.

Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2019.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 190823


34. Probabilistyka : statystyka matematyczna, procesy stochastyczne, rachunek prawdopodobieństwa / Agnieszka Plucińska, Edmund Pluciński.

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2017.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 190922


 

KATALOG E-CZYTELNIA WYDAWNICTWO PL CZASOPISMA PL
BIBLIOTEKA
CYFROWA
OŚRODEK ANALIZ
BIBLIOMETRYCZNYCH
WYSTAWY
WIRTUALNE
PUBLIKACJE
PRACOWNIKÓW PL

Strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Ciasteczka pozawiają utrzymać sesję Użytkownika komunikatora oraz umożliwiają nam tworzenie anonimowych statystyk ilości odsłon oraz sposobu korzystania z zasobów. Dzięki nim możemy podnosić jakość serwisu.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookies w pamięci swojego urządzenia zmień ustawienia przeglądarki. Jeśli nie blokujesz ciasteczek wyrażasz tym samym zgodę na ich używanie i zapisywanie.
Więcej informacji na temat ciasteczek