• English
 • LiveChat
 • Instagram
 • Facebook

Nowości w bibliotece

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki

  czerwiec 2019

  maj 2019

  kwiecień 2019

  marzec 2019

  luty 2019

  styczeń 2019

  grudzień 2018

  listopad 2018

  październik 2018

  wrzesień 2018

  sierpień 2018

  lipiec 2018

Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury

  czerwiec 2019

  maj 2019

  kwiecień 2019

  marzec 2019

  luty 2019

  styczeń 2019

  grudzień 2018

  listopad 2018

  październik 2018

  wrzesień 2018

  sierpień 2018

  lipiec 2018

Biblioteka Wydziału Mechanicznego

  czerwiec 2019

  maj 2019

  kwiecień 2019

  marzec 2019

  luty 2019

  styczeń 2019

  grudzień 2018

  listopad 2018

  październik 2018

  wrzesień 2018

  sierpień 2018

  lipiec 2018

Biblioteka Wydziału Inżynierii Środowiska

  czerwiec 2019

  maj 2019

  kwiecień 2019

  marzec 2019

  luty 2019

  styczeń 2019

  grudzień 2018

  listopad 2018

  październik 2018

  lipiec 2018

  czerwiec 2018

  kwiecień 2018

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw TechnikiPDF

1. Zarządzanie strategiczne : kształtowanie konkurencyjności współczesnych organizacji / redakcja Alberto Lozano Platonoff, Katarzyna Gadomska-Lilia.

Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 005/189607


2. Technologie wybranych związków zapachowych / Rafał Rachwalik ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.

Kraków : Wydawnictwo PK, 2018.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 189626


3. Udział interesariuszy w kształtowaniu i prowadzeniu polityki rewitalizacyjnej / Jakub H. Szlachetko, Katarzyna Szlachetko.

Gdańsk : Instytut Metropolitalny, 2019.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 189635


4. Transfer technologii w procesach innowacyjnych przedsiębiorstwa / Jerzy Różański, Nataliya Voytovych.

Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 658/189495


5. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w zapewnianiu ciągłości działania organizacji / Janusz Zawiła-Niedźwiecki.

Kraków ; Warszawa : Wydawnictwo edu-Libri,

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 005/189566


6. Zarządzanie innowacyjnym ekoproduktem żywnościowym / Teresa Nowogródzka.

Warszawa : CeDeWu, 2019.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 658/189565


7. Zaangażowanie społeczne przedsiębiorstw jako element marketingu wartości / Honorata Howaniec.

Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o., 2019.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 339.138/189564


8. Wirtualizacja organizacji / Karol Kuczera.

Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 658/189558


9. Współczesne zarządzanie. \n T. 1, \p Kształtowanie i eksploatowanie wartości intelektualnych i rynkowych / redakcja naukowa Agata Sudolska, Dorota Grego-Planer, Agnieszka Drews.

Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 005/189560


10. Społeczność wokół marki : geneza, koncepcja, badania / Monika Skorek.

Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, copyright 2019.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 339.138/189554


11. Przywództwo, zaufanie i zarządzanie wiedzą w innowacyjnych przedsiębiorstwach / Joanna Paliszkiewicz.

Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o., 2019.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 005/189549


12. Ekoturystyka / Dominika Zaręba.

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 338.48/189529


13. Doskonalenie procesów odnowy strategicznej i innowacji przedsiębiorstw / Paweł Mielcarek.

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, © 2019.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 189525


14. Od klasycznego do zintegrowanego zarządzania procesowego w organizacjach / Agnieszka Bitkowska.

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 005/189543


15. Diagnoza kompetencji pracowników : modele kompetencji uniwersalnych, menedżerskich i handlowych / Paweł Jurek.

Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 005.95/.96/189521


16. Bezpieczeństwo funkcjonowania w cyberprzestrzeni jednostki, organizacji, państwa / Sylwia Wojciechowska-Filipek, Zbigniew Ciekanowski.

Warszawa : CeDeWu, 2019.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 339.75/189519


17. Architektura biznesu przedsiębiorstwa / Paweł Chudziński.

Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, © copyright 2019.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 658/189516


18. Modele zarządzania innowacjami w łańcuchach i sieciach dostaw międzynarodowych koncernów motoryzacyjnych / Ewa Stawiarska.

Warszawa : CeDeWu, 2019.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 005.51/189542


19. Model biznesu przedsiębiorstwa uzdrowiskowego / Adam R. Szromek.

Warszawa : CeDeWu, 2019.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 614/189541


20. Marketing polityczny : studium porównawcze prezydenckich kampanii wyborczych w USA i w Polsce / Marek Mazur.

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, [post 2006], 2002.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 339.138/189540


21. Market Intelligence jako program wsparcia procesów decyzyjnych we współczesnym przedsiębiorstwie / Bogdan Gregor, Magdalena Kalińska-Kula.

Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 658/189538


22. Kompetencje zarządzających w przedsiębiorstwach społecznie odpowiedzialnych / Aleksandra Zaleśna.

Warszawa : Difin, 2019.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 330.162/189535


23. Funkcja personalna w przedsiębiorstwie : aktualne trendy i perspektywy rozwoju / Marcin Gołembski.

Warszawa : CeDeWu, 2019.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 005.95/.96/189532


24. Falki dyskretne / Monika Hadaś-Dyduch.

Warszawa : CeDeWu, 2019.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 189530


25. Marketing Drakuli : jak zarabiać na ludzkich strachach / Igor Kozula, Nikolas Koro, Siergiej Pawłow ; przełożył z języka rosyjskiego Jan Cichocki.

Warszawa : Wydawnictwo Studio EMKA, 2019.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 339.138/189487


26. Aeronautica XV : proceedings of the international conference : Lublin, Poland, October 15th-16th 2015 / editors Stanislav Szabo, Antoni Olak, Bogusław Ślusarczyk, Vladimir Němec ; Lublin University of Technology. Faculty of Management, Department of Economics and Managements of Economy, Czech Technical University in Prague. Faculty of Transportation Sciences. Department of Air Transport.

Lublin : Lublin University of Technology. Faculty of Management,

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 189623


27. Władza algorytmów : u źródeł potęgi Google i Facebooka / Jan Kreft.

Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 004/189599


28. Zarządzanie w warunkach niepewności : podręcznik dla zaawansowanych / Andrzej K. Koźmiński.

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, [2012].

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 189617


29. Zarządzanie : teoria i praktyka / red. nauk. Andrzej K. Koźmiński, Włodzimierz Piotrowski ; aut. Aleksander Chrostowski [et al.].

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 189618


30. Zarządzanie w Polsce : dydaktyczne studia przypadków / redakcja: Dominika Latusek-Jurczak.

Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2017.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 189615


31. Metody organizacji i zarządzania : kształtowanie relacji organizacyjnych / red. nauk. Wanda Błaszczyk ; aut.: Wanda Błaszczyk [et al.].

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 189610


32. Wybrane zagadnienia z prognozowania / Rafał Czyżycki, Rafał Klóska.

Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 189668


33. Rutyny organizacyjne w zarządzaniu z perspektywy procesualnej / Zofia Patora-Wysocka.

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, © 2019.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 189663


34. Rebranding : strategiczna zmiana dla organizacji / Barbara Mróz-Gorgoń.

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 189661


35. Marketing polityczny : jak wygrać wybory? / Robert Stępowski.

Rawa Mazowiecka : Wydawnictwo Roster, copyright 2019.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 189657


36. Korporacja niczym startup : innowacyjność w firmach o ugruntowanej pozycji na rynku / Tendayi Viki, Dan Toma, Esther Gons ; tłumaczenie Bartosz Sałbut.

Gliwice : Helion, copyright © 2019.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 189655


37. Kontrproduktywne zachowania organizacyjne w kontekście jakości relacji interpersonalnych w zespołach pracowniczych / Dawid Szostek.

Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 189654


38. Elektronizacja zamówień publicznych : praktyczne wskazówki dla wykonawców i zamawiających / autor Andrzela Gawrońska-Baran.

Warszawa : Wiedza i Praktyka, [2019].

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 189651


39. Austriacka Szkoła Ekonomii : jak może pomóc wyjaśnić stagnację gospodarki Japonii / Marcin Mrowiec.

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 189646


40. Analiza danych w biznesie : sztuka podejmowania skutecznych decyzji / Foster Provost, Tom Fawcett ; tłumaczenie Leszek Sielicki.

Gliwice : Wydawnictwo Helion - Onepress, © 2019.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 189643


41. Taking the measure of work : a guide to validated scales for organizational research and diagnosis / Dail L. Fields.

[Charlotte] : Information Age Publishing, 2013.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 189219


42. Zasady / Ray Dalio ; przekład Joanna Aleksiejuk.

Wrocław : Fijorr Publishing, 2019.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 189671


 

KATALOG E-CZYTELNIA NORMY/PATENTY PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW PL
BIBLIOTEKA CYFROWA INFONANET WYSTAWY WIRTUALNE WYDAWNICTWO PL

Strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Ciasteczka pozawiają utrzymać sesję Użytkownika komunikatora oraz umożliwiają nam tworzenie anonimowych statystyk ilości odsłon oraz sposobu korzystania z zasobów. Dzięki nim możemy podnosić jakość serwisu.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookies w pamięci swojego urządzenia zmień ustawienia przeglądarki. Jeśli nie blokujesz ciasteczek wyrażasz tym samym zgodę na ich używanie i zapisywanie.
Więcej informacji na temat ciasteczek