Działalność wydawnicza Politechniki Lubelskiej Open Acces and Creatice Commons logos Biblioteka Politechniki Lubelskiej

Rada wydawnicza

Rada Wydawnicza Politechniki Lubelskiej jest organem doradczym Rektora w zakresie działalności wydawniczej.

Rada opiniuje wnioski wydawnicze i rekomenduje roczny plan wydawniczy. Radę Wydawniczą powołuje Rektor.