Działalność wydawnicza Politechniki Lubelskiej Open Acces and Creatice Commons logos Biblioteka Politechniki Lubelskiej

Ośrodek ds Wydawnictw

Ośrodek ds. Wydawnictw i Biblioteki Cyfrowej zajmuje się organizowaniem i koordynacją druku publikacji naukowych i dydaktycznych włączonych do planu wydawniczego, a także publikacji będących poza planem wydawniczym. Przebieg procesu wydawniczego regulują Zasady publikowania i Wskazówki dla autorów publikacji.

Zapotrzebowanie na druk książki należy złożyć do Ośrodka ds. Wydawnictw i Biblioteki Cyfrowej. Ośrodek w porozumieniu z autorem i jego jednostką organizacyjną przygotowuje szczegółowy opis zamówienia. 

Zadania Ośrodka:

 • Realizacja uchwał Rady Wydawniczej Politechniki Lubelskiej
 • Opracowanie rocznego planu wydawniczego i planu finansowego, zatwierdzonego przez Radę Wydawniczą PL
 • Organizowanie i koordynacja druku publikacji włączonych do planu wydawniczego a także publikacji poza planem wydawniczym
 • Współpraca z jednostkami Politechniki Lubelskiej
 • Przygotowanie zamówień na druk zgodnie z zasadami ustawy o zamówieniach publicznych
 • Przygotowanie wszystkich niezbędnych umów, związanych z publikacją
 • Gromadzenie materiałów do druku
 • Nadawanie i ewidencjonowanie numerów ISBN i ISSN
 • Zatwierdzanie projektu okładki, układu strony tytułowej i redakcyjnej
 • Zlecanie druku i współpraca z drukarniami
 • Analizowanie kosztów redakcyjnych i poligraficznych oraz formułowanie propozycji dotyczących ich realizacji
 • Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na publikacje
 • Wnioskowanie do Rady Wydawniczej w sprawach wznowień publikacji podręczników
 • Redakcja Biblioteki Cyfrowej Politechniki Lubelskiej
 • Typowanie i pozyskiwanie dokumentów do biblioteki cyfrowej
 • Rozmowy z twórcami i przygotowywanie umów
 • Nadzór merytoryczny nad digitalizacją zbiorów
 • Szkolenia użytkowników biblioteki z zakresu korzystania z biblioteki cyfrowej